Wat is de “Flipped Classroom” en hoe zet je educatieve filmpjes zinvol in, in de klas?

De eerste keer dat ik de Khan Academy zag was ik onder de indruk. Die online filmpjes die een bepaald leerstofonderdeel uitleggen leken erg interessant. Het was mijn inspiratie voor het experiment dat de Jonatan Academie zou gaan heten. Maar vandaag hoor je ook kritiek op de Khan Academy. De filmpjes zouden het belang van de leerkracht onderwaarderen en een traditioneel model van onderwijzen bekrachtigen. Maar misschien hebben die mensen het “flippen van de klas” niet goed begrepen.

Het is niet de bedoeling dat filmpjes de leerkracht gaan vervangen. Met “domweg” naar een filmpje kijken vervang je nooit het leerproces waarbij je eerst werkt met concreet werkt met materiaal, dit volgens  overbrengt naar papier om er tenslotte een regel uit te formuleren.

Nieuwe leerstof leren is en blijft een interactief proces waarbij de dialoog tussen leerkracht en leerling van vitaal belang is. Dat kunnen we niet vervangen – dat is ook nooit de bedoeling geweest – door een filmpje.

Hoe kan je educatieve filmpjes gebruiken in de klas?

Als klassikaal herhalingsmoment

Toon een filmpje als herhaling van wat de leerlingen eerder leerden en in de komende les zullen inoefenen. Laat hen achteraf verwoorden wat er werd uitgelegd of wat de doelstelling is van het filmpje. Wat hebben ze er uit geleerd?

Jonatan Academie filmpjes (na)spelen

Je kan de Jonatan Academie filmpjes ook laten afspelen zonder geluid en de leerlingen laten verwoorden wat er gezegd wordt tijdens het filmpje. Je kan hen ook vragen om het filmpje na te spelen en daarvoor het (interactief) klasbord te gebruiken.

Als hulp bij hoeken- of projectwerk

Wanneer leerlingen individueel moeten werken op papieren werkblaadjes of via computeroefeningen kan een Jonatan Academie filmpje dienen als hulp. Zelf het juiste filmpje zoeken op de website is al een goede oefening op zich.

Jonatan Academie filmpjes maken met Microsoft PowerPoint

De meest intense manier om met de Jonatan Academie aan de slag te gaan is het laten maken van een Jonatan Academie filmpje. Leerlingen werken daarvoor bij voorkeur in groepjes en doorlopen het hele leerproces. Dat start bij het kiezen van een onderwerp en op een kladblad uitschrijven van een scenario en schema tot het digitaliseren en inspreken van het eigenlijke filmpje. Op deze website vind je alle stappenplannen.

Eens leerlingen een filmpje gemaakt hebben zal je zien dat ze dergelijke filmpjes bijna helemaal zelfstandig kunnen maken. Het maken van Jonatan Academie filmpje als huiswerk geven is dus mogelijk.

Het belang van uniformiteit bij leerlingen

Voor vele leerlingen is het heel belangrijk dat wat uitgelegd wordt op school doorheen de hele school op een gelijke manier wordt uitgelegd. Kleine verschillen in de afspraken over het oplossen van een cijferoefening (bv. waar schrijf ik het te onthouden cijfer) kunnen voor verwarring zorgen. Maar ook ingewikkeldere procedures zoals bijvoorbeeld het oplossen van hoofdrekenoefeningen met brug worden best op gelijke wijze uitgelegd. De Jonatan Academie filmpjes geven de leerkrachten de mogelijkheid om de werkwijze op elkaar af te stemmen.

Comments are closed.