Om zelf aan de slag te kunnen met de Jonatan Academie heb ik het lesverloop zoals we dat op onze school doen uitgeschreven in lesplannen.

 

Voorafgaand aan de eerste les krijgen de leerlingen een huiswerk waarin ze kritisch moeten kijken naar de filmpjes. Maar ze leren ook het zogenaamde broodkruimelpad kennen op de website.We bespreken aan welke eisen een goed filmpje voldoet en kiezen een onderwerp.Aan ’t einde van de les gaan we van start met het maken van het scenario.

 

Doelen

  • De vereisten van een goed filmpje opsommen.
  • Het onderwerp van hun filmpje bepalen en aflijnen.
  • De hoofdzaken uit de leerstof bepalen en verwoorden.
  • Het ondersteunende schema voor het filmpje uittekenen.
  • Het scenario uitschrijven (in staakwoorden).

Lesplan


Download lesplan
Het lesplan

 

Evaluatie

Onderstaande scorekaart kan je gebruiken voor je evaluatie..

De leerling kan duidelijk verwoorden wat het onderwerp en de kern van het filmpje wordt. ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
De leerling kan de hoofdzaken onderscheiden van bijzaken. ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
De leerling tekent een duidelijk schema bij het onderwerp van de video. ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

 

Materiaal:


download huiswerk

Het voorbereidende huiswerk
 
Download lesplan

Werkblad leerlingen Scenario en schema

Download pictogrammen

Download pictogrammen

 

Comments are closed.